2017/11/6-10  Teacher Training Course

 

TEACHER TRAINING COURSE – międzynarodowe seminarium metodyczne dla nauczycieli.
CEI – PL zorganizowało w CINiBA w Katowicach w dniach 6 – 10 listopada 2017 r. Teacher Training Course - pięciodniowe seminarium szkoleniowe dla nauczycieli z województwa śląskiego i zagranicy, poświęcone przekazaniu rzetelnej wiedzy oraz zagadnieniom kreowania aktywności i stosowania dobrych praktyk w edukacji ekologicznej. Do uczestnictwa zaproszeni byli śląscy nauczyciele, udział w zajęciach był bezpłatny. Uczestniczyli w nim także nauczyciele i naukowcy z krajów partnerów. Na inaugurację seminarium zaplanowano wykłady ekspertów w dziedzinie wiedzy na temat zmian klimatu i metodologii w edukacji ekologicznej - dra Marcina Popkiewicza, wykładowcę z UCBS Uniwersytetu Warszawskiego oraz dra Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego. Szkolenie w formie seminariów poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab Piotr Skubała, dr Agnieszka Skorupa oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Goście z zagranicy odwiedzili także Ogród Botaniczny w Mikołowie, Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM w Katowicach oraz Park Śląski w Chorzowie. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Raport.

2017/11/3-4  3rd International Partner Meeting 

 

W dniach 3 i 4 listopada 2017 r. w budynku ZKSO im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach, miało miejsce spotkanie partnerów  w projekcie EDUCO2CEAN. Uczestniczyli w nim delegaci - partnerzy w projekcie, ze szkół i instytucji w Porugalii i Hiszpanii, z Uniwersytetu Vigo, Marine Alliance for Science and Technology for Scotland, CEI Poland oraz z ZKSO w Katowicach. W czasie dwudniowych obrad, delegaci podjęli szereg ważnych decyzji, które zawarte są w dokumencie końcowym spotkania. Delegaci uczestniczyli także w spotkaniu w Urzędzie miasta Katowice, na którym przedstawiciele Urzędu, prezentowali główne zadania miasta, realizowane w celu poprawy stanu zdegradowanego środowiska naturalnego w Katowicach. Raport.

2017/04/07  Zmiana stanu oceanu

 

7 kwietnia w Zespole Katolickich Szkół Ogólnokształcących im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach, odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie EDUCO2CEAN.
Zespoły uczniów wraz z nauczycielami z czterech szkół średnich z Katowic, Pszczyny i Wodzisławia zaprezentowały dotychczasowe osiągnięcia w projekcie i wzięły udział w zajęciach edukacyjnych.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof. Piotr Skubały na temat: "Ocean i zmiana klimatu, czy życie w oceanach przechodzi w fazę wymierania?" Prezentację na temat efektu cieplarnianego przedstawił dr Antoni Salamon. Raport.

2017/09/21  Konkurs filmowy

 

W czwartek, 21 września, odbyła się ceremonia zakończenia konkursu na krótki film o rozprzestrzenianiu informacji o stanie oceanu i wynikających z niego zagrożeniach. W uroczystości wzięła udział pani Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, z Urzędu Miasta Katowice.
W maju i czerwcu 7 drużyn uczniów z 4 szkół uczestniczących w projekcie Educo2cean: 7 uczniów z X LO i 4 drużyny z ZKSO z Katowic, 7 osób z PZS nr 2 z Pszczyny i 6 uczniów z ZS SRK z Wodzisławia, wyprodukowały 7 filmów.

 

Wszystkie filmy były bardzo interesujące. Jury w składzie prof. Piotr Skubała z UŚ, dr Agnieszka Skorupa z UŚ, dr Ryszard Kulik ze Studia dla Wszystkich Istot i dr Antoni Salamon z CEI Poland postanowiło nagrodzić trzy filmy:

Reducing of Carbon Dioxide ... (Wiktor Sawicz i in., ZKSO);
Ryba, a rybka (autorstwa Adama Syrka i innych z X LO);
Efekty zmian klimatu oceanów (autor Maria Modrzyk i in., ZKSO).

 

Gratulacje dla autorów nagrodzonych filmów, uznanie i podziękowania dla wszystkich zespołów. Wszystkie filmy są bardzo dobre. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody lub upominki, ufundowane przez miasto KatowiceRaport.

 

 

 

 

2017/12/15 EduCO2cean - raporty

 

Raporty ZKSO nr 1 w Katowicach 

Raport 1  Raport 2   Raport 3   Raport 4   Raport 5   Raport 6

 

Raporty Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie

 

Raporty ZS SRK w Wodzisławiu

 

Raporty X LO w Katowicach
Raport 1

2018/01/15  Wezwanie do działania 

Organizacja Global Environmental Education Partnership koncentruje się na wykorzystaniu potencjału edukacji ekologicznej w rozwiązywaniu palących globalnych problemów zarówno środowiskowych jak i społecznych.
Jeden z doradców naukowych GEEP, profesor Arjen Wals z Uniwersytetu Wageningen w Holandii publikuje na swoim blogu ankietę, która ma posłużyć do wyznaczenia kierunku strategicznych działań GEEP na najbliższe 10 lat. Nie powinno w tym badaniu zabraknąć opinii polskich edukatorów i nie tylko. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w kształtowaniu globalnego planu działania GEEP na rzecz edukacji ekologicznej, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej tutaj.

 

2018/01/20  Ważna lektura

 

Globalne zmiany środowiskowe istotnie wpłyną na naszą przyszłość, to, czego nauczamy, musi ewoluować. Cała edukacja będzie musiała być edukacją ekologiczną, ale edukacja ekologiczna nie może skupiać się wyłącznie na nauczaniu wszystkich, by żyli nieco bardziej ekologicznie. Zamiast tego będzie musiała zarówno nauczyć uczniów być odważnymi liderami zrównoważonego rozwoju, jak i wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do przetrwania burzliwego stulecia. Powyższe możemy przeczytać w notce wydawcy o książce EARTH ED: RETHINKING EDUCATION ON A CHANGING PLANET. To ważna publikacja dla edukatorów, wydana z udziałem 63 autorów, omawiająca tematy tradycyjnej edukacji ekologicznej, ale poruszająca także znaczenie edukacji emocjonalnej czy roli zabawy w edukacji. Pierwszy rozdział książki dostępny jest tutaj.

2018/02/21  KATOWICE 2050: miasto bez węgla?

 

21 lutego w klubie KATO w Katowicach, miała miejsce obywatelska debata "Katowice2050: miasto bez węgla?" z udziałem Mariusza Skiby, wiceprezydenta Katowic, Anny Ogniewskiej z Greenpeace Polska, prof. dr. hab. Piotra Skubały z Uniwersytetu Śląskiego, Macieja Psych Smykowskiego z Partii Zieloni i dr. Zygmunta Łukaszczyka, eksperta z zakresu górnictwa, koksownictwa, energetyki i ochrony środowiska.
Debatę poprowadził dr Patryk Białas, z BoMiasto i Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. 

W debacie poruszono m. in. zagadnienia odbywającej się na naszych oczach transformacji energetycznej z bardzo małym zaangażowaniem społecznym, braku rentowności sektora energetyki odnawialnej, wpływu wydobywania i spalania węgla  na środowisko, a także braku długofalowej polityki energetycznej dla Polski, umożliwiającej zbudowanie źródeł nowych mocy bez kosztów środowiskowych. 

Niewątpliwie transformacja energetyczna na Śląsku już trwa, a rozwiązania problemów środowiskowych należy szukać w nowych gałęziach gospodarki. 
Uczestnicy panelu sformułowali wyzwania stojące przed włodarzami i mieszkańcami Katowice i regionu na następne dziesięciolecia. Nie pojawiło się wśród nich wyzwanie dotyczące powszechnej edukacji ekologicznej, zwiększenia jej rangi, edukacji transformacyjnej, zmieniającej postawy ludzi wobec środowiska. A przecież to nasza konsumpcja, nasze nawyki i sposoby realizacji potrzeb życiowych zarówno tych osobistych jak i w szerszej skali potrzeb mieszkańców miast i regionu, decydują o stanie środowiska naturalnego w większym stopniu niż gospodarka.
Dobrym wprowadzeniem w zagadnienia zmiany klimatu związanej z działalnością człowieka jest polski pełnometrażowy film
"Punkt krytyczny. Energia odNOWA".

 

2018/04/27  CLIMATE REALITY PROJECT

 

"Rzeczywistość, przed którą teraz stoimy, zmusza nas do działania." - słowa Ala Gore’a, założyciela i przewodniczącego projektu Climate Reality, organizacji która jednoczy, szkoli i pomaga nakłonić nową grupę europejskich aktywistów i zwolenników do przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego. Wyszkoleni wolontariusze tworzą Climate Reality Leaders Corps - globalną sieć działaczy zaangażowanych w szerzenie świadomości o kryzysie klimatycznym i pracę nad rozwiązaniami największego wyzwania naszych czasów. 
27 kwietnia uczestniczyliśmy w Europejskim Parku Naukowo-Technologicznym EURO-CENTRUM w Katowicach, w personalnym szkoleniu Climate Speakers Network  zorganizowanym i kierowanym przez Zsolta Bauera z Climate Reality Europe oraz Ethana Spanera, Międzynarodowego Dyrektora ds. Climate Reality. Zostaliśmy wyposażeni w najnowszą wiedzę naukową i z zakresu polityki społecznej oraz przeszkoleni w zakresie najnowocześniejszych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych. Studium przypadku zostało przedstawione przez liderów CR z Holandii i Austrii.
Kolejne szkolenie, trzydniowe warsztaty zostaną zorganizowane pod koniec czerwca 2018 r. w Berlinie, ponieważ to Niemcy stoją u kresu korzystania z węgla w energetyce, a uwaga skupia się teraz na Europie Wschodniej jako gospodarzu COP24 ONZ w Katowicach.
Kolejne szkolenie odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Katowicach. Jedna z akcji towarzyszących COP 24 zostanie zorganizowana przez CEI Polska, będzie to sesja plakatowa ilustrująca działalność naszej organizacji. Część prezentowanego materiału będzie związana z działaniami w projekcie EDUCO2CEAN.


Zdjęcia ze szkolenia w Katowicach: część 1, część 2

2018/05/2-3 4th International Partner Meeting 

 

W międzynarodowym projekcie edukacyjnym EduCO2cean uczestniczą partnerzy ze Szkocji, Hiszpanii, Portugalii i Polski.

W ramach projektu, opartego na modelu STS (Science-Technology-Society), prowadzone są badania na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych na morzu i oceanach oraz  ich działania łagodzące i adaptacyjne. Projekt  wspierany jest przez program ERASMUS + i koordynowany przez ASPEA, a spotkanie odbyło się w Aveiro w Portugalii, w dniach 2 i 4 maja 2018.

Celem spotkania było przeprowadzenie globalnej oceny projektu, uporządkowanie i określenie strategii zapewniających ciągłość opracowanych metod po zakończeniu finansowania projektu, przewidzianego na sierpień 2018 r. Stopień spełnienia wyznaczonych zadań i podjęcie decyzji w sprawie koniecznych działań naprawczych były kluczowymi elementemi dyskusji. Według koordynatora projektu Joaquima Ramosa Pinto, prezesa Zarządu Krajowego ASPEA, spotkanie to miało na celu "skonsolidowanie  prac w końcowej fazie projektu i zdefiniowanie wyzwań na przyszłość".

Produktami projektu będą: e-book: "Zmiany klimatyczne i redukcja śladu węglowego w oceanach" oraz portal dotyczący współpracy w zakresie edukacji, który obejmuje obszar zasobów podzielony tematycznie na 8 jednostek dydaktycznych, związanych z oceanem i zmianą klimatu, stworzenie społeczności zdalnej edukacji, czasopismo cyfrowe z treściami naukowymi i doświadczeniami pedagogicznymi oraz treści audiowizualne, takie jak wywiady, konferencje, raporty, dostępne między innymi w telewizji EDUCO2CEAN.

Więcej informacji na https://www.educo2cean.org                               

 

2018/05/31 EduCO2cean - raporty 2018

 

Raporty ZKSO nr 1 w Katowicach 

Raport 1    Raport 2    Raport 3  

 

Raporty Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie

Raport 1    Raport 2    Raport 3

 

Raporty X LO w Katowicach

Raporty 7-10

2018/04/20-21  PIKNIK EKOLOGICZNY 2018


W dniach 20 - 21 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 43 uczniów uczestniczyło w V Festynie Ekologicznym „Szopienice – Borki” połączonym z posprzątaniem akwenów, brzegów i terenów przyległych zbiorników wodnych Morawa, Borki, Hubertusy – Katowickiego Zespołu Krajobrazowo Przyrodniczego Szopienice- Borki.
Festyn został objęty patronatem i współfinansowany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach
Festyn ekologiczny rozpoczął się krótkim konkursem wiedzy ekologicznej. Następnie podzieliliśmy się na trzy zespoły, każdy odpowiedzialny za sprzątanie fragmentu terenu wokół stawów Morawa, Borki i Hubertus. Po pracy nadszedł czas na przyjemności: warsztaty, konkursy, spotkanie z policjantami i strażnikami miejskimi, grochówka z pajdą chleba, pogadanka pana dr Waldemara Szendery o wierzbach i ich roli w akwenach wodnych.

Na zakończenie festynu zwycięzcy konkursu przyrodniczego (laureatkami z naszej szkoły zostały Marysia Michalewska i Amelka Luboń) otrzymali nagrody z rąk pani poseł Ewy Kołodziej oraz przewodniczącego Związku Górnośląskiego Grzegorza Franki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festyn2.JPG

 

Festyn1.JPG

 

2017/07/08  31 Konferencja CEI Following Nature's Design w USA

 

W dniach 1-7 lipca 2017 r. delegacja CEI PL - 9-cio osobowa grupa uczniów i nauczycieli z ZKSO nr 1 w Katowicach, uczestniczyła w 31 globalnej konferencji CEI Following Nature’s Design w USA. Gospodarzem konferencji była CEI USA, Branch in Oregon, a miejscem kampus Western Oregon University w Monmouth, Oregon. Uczniowie zaprezentowali efekty rocznej, wytężonej pracy nad projektem zatytułowanym: Reduce CO2 Emissions - Live in Harmony with Nature and Save the Ocean.

Więcej o konferencji tutaj.

 

2018/07/15 32 Konferencja CEI Let's Experience Nature

 

32 konferencja CEI została zorganizowana przez CEI Austria w dniach od 8 do 14 lipca br. na terenie położonej wysoko w górach bazy wojskowej niedaleko Judenburga. Miejsce niezwykłe ze względu i na koszarowe zakwaterowanie i piękne krajobrazy Styrii. Delegacja reprezentująca  CEI PL była liczna, a stanowili ją uczniowie i nauczyciele z ZKSO nr 1 z Katowic oraz uczeń ze Szkoły Podstawowej w Kryspinowie koło Krakowa. Uczniowie przedstawili 260 uczestnikom konferencji 4 prezentacje dokumentujące ich roczną pracę:

Surface Water Pollution – Modern Day Jack the Ripper
Let’s Experience Insects
The Arctic – Fridge of the Earth
Peace or War – Nature vs. Coal mines

Krótki opis prezentacji znajduje się w GF vol. 29

 

  

CEI2018_Winery

 

Krajobrazy Styrii

CEI2018_TeamPL

 

CEI PL

CEI2018_Japan

 

Japan Team

CEI2018_Graz

 

Delegaci PL

CEI2018_Flaga

 

Flagi

2018/09/08 Światowy Dzień Klimatu


W ramach globalnej akcji Rise for Climate”, 8 września na całym świecie miały miejsce tysiące marszów i wydarzeń klimatycznych, których celem było zachęcenie lokalnych przywódców do zaangażowania się w budowę świata bez paliw kopalnych, opartego w 100% na czystej energii, energii dostępnej dla wszystkich. Na katowickim rynku wolontariusze zbierali podpisy pod petycją do władz w sprawie opracowania długoterminowej polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania energetyki odnawialnej w województwie śląskim, która tego dnia została symboliczne wręczona Marszałkowi Województwa Śląskiego.

 

 

 

2018/10/17  Planeta potrzebuje twojego działania

 

O zmianie klimatu pisze i mówi się wiele a jej antropogeniczne pochodzenie jest kwestionowane przez sceptyków. Działania w ramach realizowanego przez CEI Poland  projektu EduCO2cean prowadzą do wniosku, że świadomość zagrożeń dla świata związanych ze zmianą klimatu, nie jest powszechna. W szczególności dotyczy to stanu światowego oceanu. 
Matthew Long (https://staff.ucar.edu/users/mclong), oceanograf z amerykańskiego centrum badań fizyki atmosfery (NCAR) wyraził opinię (2014), że jeśli będziemy kontynuować emisję CO2 w dotychczasowym tempie, w ciągu 15 lat życie w oceanie może zaniknąć. Czy można wobec takiej informacji przejść obojętnie?
CEI Poland wraz z uczniami z ZKSO nr 1 w Katowicach przygotowało cztery banery informujące i motywujące do działania na rzecz redukcji emisji CO2 oraz czystego powietrza w naszym regionie.

Banery będą eksponowane w szkołach i przestrzeni miejskiej teraz oraz w czasie COP 24. 

 

 

 

 

 

 

2018/10/05  GEEP Call to Action - wezwanie do działania

 

Organizacja GEEP (Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji Środowiskowej) zobowiązało się do działań mających na celu ożywienie edukacji środowiskowej na całym świecie w świetle pilnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. W ramach obietnicy globalna społeczność edukacji ekologicznej ma pracować nad kilkoma wybranymi wizjonerskimi celami - szczegóły tutaj.
Ty lub twoja organizacja może wesprzeć te działania, popierając je i zobowiązując się do podjęcia działań, aby osiągnąć założone cele.

2018/11/12  33 Konferencja CEI

 

Miejscem dorocznej konferencji CEI w 2019 roku będzie Istambuł w Turcji. Tytuł konferencji: Sustainable Living in a Big City. Spotkanie zaplanowane zostało w dniach od 30 czerwca do 6 lipca 2019 r. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w hotelu Doga Tatil Koyu w miejscowości Sila nad Morzem Czarnym, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od centrum Istambułu. Organizatorem konferencji jest TED Istanbul College Foundation Private High School oraz CEI Turkey. Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 caretakerów, uczniów i nauczycieli z kilkunastu krajów świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/11/19  Energia Oceanu

 

Wobec ciągle rosnącego na świecie zapotrzebowania na energię powstaje pytanie skąd ją brać, nie zwiększając jednocześnie emisji CO2, którego obecność w atmosferze już obecnie jest powodem zmiany klimatycznej, grożącej katastrofalnymi konsekwencjami w przyszłości. Świat w coraz większym stopniu korzysta z czystych źródeł energii takich jak np. energia wiatru czy energia słoneczna. Energia z tych źródeł jest odnawialna i czysta, ale już technologia pozyskiwania energii z tych źródeł już czysta nie jest. Tym nie mniej koszt węglowy jednostki energii pozyskiwanej z tych źródeł jest znacząco mniejszy od kosztu węglowego energii pozyskiwanej ze spalania paliw kopalnych. Takim gigantycznym źródłem czystej energii jest globalny ocean. Stosowane lub testowane technologie pozyskiwania energii z oceanu też są obarczone mniejszym lub większym kosztem węglowym.

Według raportów IPCC szacowane zasoby energii pozyskiwanej z fal, pływów, prądów oceanicznych, gradientu zasolenia czy energii cieplnej wody, mogłyby pokryć światowe zapotrzebowanie na energię. Tymczasem obecny udział energii pozyskiwanej z mórz i oceanów to zaledwie ułamek globalnego zapotrzebowania 0,002 %. Więcej na ten temat znajdziesz w publikacji prezentowanej obok.

2018/12/15  COP 24 Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach

 

W dniach 2-14 grudnia 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach miała miejsce konferencja klimatyczna ONZ COP 24. Uczestniczyło w niej ponad 20 000 delegatów z 196 krajów.
Negocjatorzy w Katowicach uzyskali w końcu porozumienie w sprawie szeregu działań, które spowodują, że ustalenia paktu klimatycznego z Paryża będą wreszcie realizowane.
Negocjacje były trudne i w pewnym momencie pojawiła się groźba  przerwania dwutygodniowego szczytu. Jednak szczęśliwie skończyło się  jedynie na przedłużeniu szczytu o jeden dzień i w nocy z soboty na niedzielę przyjęto jednogłośnie zaproponowane reguły działania.
Delegaci na konferencję klimatyczną ONZ w Katowicach osiągnęli porozumienie w sprawie wdrożenia Paryskiej umowy klimatycznej z 2015 r., które wejdzie w życie w 2020 r. Delegaci uważają, że nowe zasady zagwarantują, że kraje dotrzymają swoich obietnic redukcji węgla w atmosferze.
Akceptacja tzw. Katowice rulebook oznacza, że ​​mamy pierwszą międzynarodową umowę zobowiązującą wszystkie strony do konkretnych działań. Dokument liczy kilkaset stron i nie ma wątpliwości, że ma znaczenie historyczne. Turcja i Brazylia najdłużej nie chciały wyrazić zgody na podpisanie dokumentu.
Brazylia, pomimo silnego sprzeciwu wielu innych krajów, naciskała na mniej restrykcyjny zbiór zasad dotyczących rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Kraje rozwijające się uważały, że kraje, które już rozwinęły się, powinny płacić za transformujące się gospodarki. Indie na ostatniej sesji plenarnej powiedziały, że nie zgadzają się na wszystkie zapisy, ale nie chciały zablokować porozumienia. W końcu jednak wypracowano wspólne stanowisko.
Porozumienie z Katowic ma na celu osiągnięcie paryskich celów ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do znacznie poniżej 2 stopni C.

 

 

 

 

2018/12/31  Pomyślnego Nowego Roku!

 

2019/06/21 Śląski Ruch Klimatyczny

 

Wystartował Śląski Ruch Klimatyczny. To oddolna i demokratyczna grupa, której celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Członkowie Ruchu uznali, że czas bierności się skończył, potrzeba działania, żeby zatrzymać zmianę klimatu. Grupa działa od kilku miesięcy, uczestnicy spotykają się i pracują nad kilkoma projektami. Formalne zawiązanie się grupy miało miejsce na pierwszym spotkaniu 14 stycznia 2019 r.
Ruch co do zasady spotyka się jako całość co miesiąc, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Strefie Centralnej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego, w godzinach 17.00 -20.00. Na czas w godzinach 17.00-18.00 zapraszane są osoby nowe, które nie brały dotąd udziału w spotkaniach Ruchu - aby mogły się wdrożyć, zapoznać z dotychczasowymi działaniami i zdobyć niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania ŚRK. W godzinach 18.00-20.00 trwa standardowe spotkanie Ruchu. 
Link do fanpage’a: https://www.facebook.com/slaskiruchklimatyczny

 

2019/08/30 Udział ICT w globalnej emisji CO2

 

Francuski think tank The Shift Project, opublikował raport na temat udziału ICT w globalnej emisji CO2, w szczególności udziału online wideo. Ich zdaniem technologie cyfrowe odpowiadają za emisję 305 mln ton CO2 rocznie i charakteryzującą się  dynamicznym, 8% rocznym wzrostem, co oznacza, że udział ICT w globalnej emisji  CO2 w 2025 roku może być dużo większy. Z publikowanych danych wynika, że sama transmisja i oglądanie filmów porno generuje tyle CO2 co emisja całej Belgii czy Nigerii.
Czy bierzemy pod uwagę, że szybki wzrost populacji i gwałtowny wzrost konsumpcji, nie tylko w zakresie technologii cyfrowych, może pożreć w najbliższych dziesięcioleciach tak pożądany spadek emisji CO2 związany z przejściem na czystsze źródła energii? 

 

Źródło i pełny raport: https://theshiftproject.org/en/article/unsustainable-use-online-video/

 

 

2020/08/20 Zmiany w CEI

Zarząd CEI powołał nowy element organizacyjny Senior Alumni. Jest to zespół alumnów aktywnych w przeszłości, z przekroczoną barierą wieku, którzy aktywnie pracują nad poprawą swojego lokalnego środowiska i których pasją jest tworzenie zrównoważonej planety dla wszystkich. Dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą, aby pomóc w rozwoju CEI. Zespół ten jest integralną częścią Caretakers of the Environment International, który służy przede wszystkim jako wsparcie dla gospodarza dorocznej konferencji i do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez angażowanie młodych ekologów na całym świecie.
Byli uczestnicy konferencji mogą zarejestrować się jako alumni i zobowiązać się do szerzenia ducha opiekunów poprzez projekty w swoim kraju. Senior Alumni mogą doradzać gospodarzowi corocznej konferencji oraz Radzie Dyrektorów CEI w procesie przygotowania i prowadzenia konferencji CEI.
Więcej na https://www.alumnicei.org/

2020/09/06  Wirtualna konferencja CEI 2020

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia i ograniczenia podróżowania w krajach na całym świecie, CEI Indonezja odwołała doroczną konferencję w Botor w lipcu 2020. Odbędzie się za to w dniach od 27 września do 3 października WIRTUALNA konferencja, w oparciu o platformę Microsoft Teams.
Szczegóły na https://cei2020.org/

2020/09/18 Komisja Europejska o projekcie EDUCO2CEAN

Projekt EDUCO2CEAN w którego realizacji zaangażowane było CEI Poland wraz z kilkoma szkołami z Katowic i Pszczyny, został wymieniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki. Możesz to zobaczyć pod tym linkiem:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-PT01-KA201-022952
W ramach projektu stworzono wiele materiałów w tym publikacji dydaktycznych, m. in. 
DIDACTICS OF CLIMATE CHANGE MITIGATION MARINE RENEWABLE ENERGY z animacjami pod linkiem:
https://ceipl.eu/lib/fxlg4t/DU7_ClimateChangeMitigation_MarineRenewableEnergy_ceipl_eu-jooy1buu.pdf

2021/07/10 35. Międzynarodowa Konferencja CEI

35. Międzynarodowa Konferencja Caretakers of the Environment była w pełni wirtualną konferencją, której gospodarzem była Irlandia w dniach 5 – 9 lipca 2021 roku.
Temat konferencji: Wspólna praca lokalna i globalna na rzecz zrównoważonej przyszłości. Konferencja ta była prowadzona wspólnie przez CEI Ireland i alumnów CEI. Gospodarzami konferencji byli: Andrew Cox (były prezes CEI Ireland) oraz Laura Kelly (senior Alumni Secretary/Ireland Secretary).

Więcej na stronie:
https://caretakers4all.org/conferences/read/38/ireland-2021

2022/04/12  36. Międzynarodowa Konferencja CEI

36 konferencja CEI, 4-8 lipca 2022 San José, San Isidro Kostaryka.

Współgospodarzami konferencji będą Fundación Madre Tierra Verde, Golden Valley School i CEI Costa Rica. Zespół organizacyjny będzie prowadzony przez współgospodarzy Gerardo de Vega (MTVF) i Georginę Grillo (GVS).

 

Temat konferencji:

WATER
- Water refugees and social impact
- Water pollution, drinking water & sanitation
- Water, Ecotourism and hydroelectric energy production
- Water-based natural disasters, climate adaptation, and mitigation

 


Format konferencji:

Organizatorzy planują hybrydowy format konferencji - uczestnicy in situ oraz uczestnictwo wirtualne. 
Model ten uwzględni maksymalny udział na miejscu studentów, wykładowców i współpracowników. Model hybrydowy uwzględni również wirtualną grupę uczniów i nauczycieli z całego świata, do 450 uczestników.
Model hybrydowy uwzględnia działania indywidualne dla uczestników on-site, działania dla uczestników wirtualnych oraz działania, gdy obie grupy spotykają się razem online.
Wirtualna część konferencji odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom, wykorzystując konto Alumni Zoom i modelując format stosowany w Irlandii 2021.

 

Więcej na stronie CEI lub Alumni CEI.

 

Kontakt:

 

Caretakers of the Environment International - Poland

ul. Kobylińskiego 4

40-026 Katowice

Tel. 32 2552681

kontakt@ceipl.eu

 

Projekt EDUCO2CEAN

 

https://www.educo2cean.org