CEI jest światową, niezależną organizacją założoną w 1986 roku, obejmującą uczniów szkół średnich, nauczycieli i mentorów, których zainteresowania koncentrują się w szczególności na zagadnieniach ochrony środowiska, promowaniu edukacji ekologicznej, kształtowaniu świadomości i budowaniu postaw przyjaznych względem naturalnego  środowiska oraz rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Członkami CEI są uczniowie i nauczyciele z kilkudziesięciu krajów z najdalszych zakątków świata. CEI wydaje również publikację pod nazwą Global Forum, która przedstawia projekty delegacji z różnych krajów, a także prezentuje artykuły naukowców z całego świata.

CEI - Poland to polska gałąź CEI. 

CARETAKERS of the ENVIRONMENT INTERNATIONAL - POLAND


Jeśli jesteś pedagogiem, uczniem, organizacją pozarządową lub inną organizacją zainteresowaną jakością środowiska, powinieneś dołączyć do nas. Im jesteśmy liczniejsi, tym więcej możemy zrobić dla środowiska.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.


Na co dzień członkowie CEI Poland wykonują różne zadania, takie jak np. dbanie o czystość zbiorników wodnych i lasów, pomoc zagrożonym gatunkom, wzmacnianie świadomości środowiskowej wśród lokalnej społeczności, sadzenie drzew oraz podejmują inne działania korzystne dla lokalnego środowiska. Każdego roku przygotowujemy projekt na międzynarodową konferencję CEI, organizowaną co roku w innym kraju. Tam prezentujemy swoje projekty, uczestniczymy w warsztatach, poznajemy kraj organizatora konferencji, nawiązujemy nowe  kontakty, rozmawiamy ze sobą i dobrze się bawimy.

Kontakt:

 

Caretakers of the Environment International - Poland

ul. Kobylińskiego 4

40-026 Katowice

Tel. 32 2552681

kontakt@ceipl.eu

 

Projekt EDUCO2CEAN

 

https://www.educo2cean.org